Decubitusschaal

De Decubitusschaal geeft de geregistreerde toestand weer op gebied van de ernstigste huidige doorligwonde of decubitus (Sectie L1 bij HC, Sectie L1 bij LTCF en Sectie L1 bij AC). De schaal onderscheidt 6 niveaus van 0 tot 5:

  • 0 = geen doorligwonde
  • 1 = niet wegdrukbare roodheid op om het even welke plaats (Graad 1:(info))
  • 2 = oppervlakkige beschadiging van huidlagen of blaarvorming (Graad 2:(info))
  • 3 = huiddefect (krater) met schade of necrose van huid en subcutis (Graad 3:(info))
  • 4 = uitgebreide aantasting en necrose van onderliggende en/of ondersteunende weefsels en structuren (Graad 4:(info))
  • 5 = ernst niet te bepalen door bijvoorbeeld grote hoeveelheid necrotische korst

Bronnen en aanvullende literatuur

Over deze schaal is informatie beschikbaar op:

Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.

Download(info) "Classificatie van decubitus".

Attachments

Classificatie van decubitus.pdf Info on Classificatie van decubitus.pdf 200007 bytes
Decubitus1.jpg Info on Decubitus1.jpg 18551 bytes
Decubitus2.jpg Info on Decubitus2.jpg 14911 bytes
Decubitus3.jpg Info on Decubitus3.jpg 14800 bytes
Decubitus4.jpg Info on Decubitus4.jpg 24081 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]