IADL Scales

De Instrumental Activities of Daily Living Scales of Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven-schalen (voor Home Care en Acute Care [1]) zijn gebaseerd op de som van 8 items met betrekking tot de uitvoering van IADL (IADL Performance of IADLP Scale - wat de persoon effectief doet) en de mogelijkheden om IADL uit te voeren (IADL Capacity of IADLC Scale - de veronderstelling van wat de persoon zou kunnen doen of in staat is te doen):

  • maaltijdbereiding,
  • huishoudelijk werk,
  • financieel beheer,
  • geneesmiddelenbeheer,
  • telefoongebruik,
  • trappen,
  • boodschappen,
  • vervoer.

De twee schalen (IADLP en IADLC) geven de somscore van de individuele items weer. Een hogere score (in een bereik van 0-48) duidt voor beide schalen op een slechtere toestand.

[#1] Acute Care: de IADL Performance Scale wordt berekend met de gegevens van de premorbide beoordeling; de IADL Capacity Scale wordt berekend met de gegevens van de ontslagbeoordeling.

Bronnen en aanvullende literatuur

De IADL-schaal werd oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik in de thuiszorg en refereert naar de Lawton Scale(info).

Attachments

Lawton_IADL_Scale.pdf Info on Lawton_IADL_Scale.pdf 485388 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-22) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]