Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)

De Pressure Ulcer Risk Scale of PURS steunt op wetenschappelijk onderzoek, advies van klinische experten en gegevens die afkomstig zijn van interRAI-beoordelingen (Ontario). De schaal onderscheidt de risico’s op het ontwikkelen van doorligwonden bij personen die geen doorligwonden vertonen op het moment van de beoordeling.

De PURS steunt daarvoor op de volgende items:

 • stoelgangcontinentie,
 • beweeglijkheid in bed,
 • wandelen,
 • gewichtsverlies,
 • eerder een doorligwonde gehad,
 • pijnfrequentie,
 • en dyspneu
(H3, G2i, G2e, K2a, L2, J6a, J4 bij Home Care; H3, G1i, G1e, K2a, L2, J6a J4 bij LTCF; K3, J2g, J2c, D2a, E2, C1a, C2 bij PC) om 5 risicocategorieën samen te stellen:
 • 0 = zeer laag risico
 • 1 of 2 = laag risico
 • 3 = matig risico
 • 4 of 5 = hoog risico
 • 6, 7 of 8 = zeer hoog risico
Bij opeenvolgende beoordelingen functioneert een gewijzigde score - sinds de laatste beoordeling - als trigger.

Doordat er gebruik wordt gemaakt van gegevens afkomstig uit items van de interRAI- beoordelingsinstrumenten (“knowledge transfer”) die op het moment van de zorg worden verzameld wordt het beoordelingsproces vereenvoudigd. In settings waar interRAI-beoordelingsinstrumenten worden gebruikt kunnen andere beoordelingsprocedures i.v.m. doorligwonden (bijvoorbeeld de BRADEN-schaal) op die manier overbodig worden gemaakt. De schaal kan tevens als leidraad worden gebruikt ter ondersteuning (niet ter vervanging) van het beoordelingsproces - bij het bepalen van hulpmiddelen of een klinische interventie ter preventie van doorligwonden - en het implementeren/opvolgen van een zorgplan.

Opmerking:

 • De schaal kan ook manueel op een worksheet (Home Care(info), LTCF(info)) worden ingevuld bijvoorbeeld:
  • wanneer er nog geen beoordeling(sinstrument) werd afgesloten in de webapplicatie van BelRAI (de eerste dagen van opname) en men snel op de hoogte wenst te zijn van het risico op het ontwikkelen van doorligwonden,
  • wanneer men een aparte - bijvoorbeeld wekelijkse - tussentijdse screening wil uitvoeren zonder daarvoor een nieuwe beoordeling op te starten in BelRAI.
 • Wanneer men alleen gebruik wil maken van een worksheet worden volgende beoordelingsmomenten aanbevolen:
  • zo dicht mogelijk bij het moment van opname,
  • daarna elke week gedurende 4 weken,
  • als een verandering van de gezondheidstoestand wordt waargenomen,
  • daarna driemaandelijks.

Bronnen en aanvullende literatuur

Poss J, Murphy KM, Woodbury MG, Orsted H, Stevenson K, Williams G, MacAlpine S, Curtin-Telegdi N, Hirdes JP. 2010. Development of the interRAI Pressure Ulcer Risk Scale (PURS) for use in long-term care and home care settings. BMC Geriatrics 10:67.(info)

Attachments

  Page Info My Prefs
This page (revision-63) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]