Vragenlijsten Protocol 3-project

Belangrijke mededelingen

Gelieve vanaf juni 2011 bij een evaluatie voor Protocol 3 ALTIJD EERST een RAI HC/P3 of interRAI Home Care OP TE STARTEN. De volgorde waarop de 3 andere vragenlijsten (Economische vragenlijst, WHO-Quality of Life-8 en Zarit-12 burdenschaal) nadien worden ingevuld is van geen belang. Deze werkwijze laat ons toe om de 4 vragenlijsten te linken.

Er werd een vernieuwde versie van de "Economische vragenlijst" op de productiesite van BelRAI geplaatst. Die kunt u ook hieronder downloaden.

Lees a.u.b. ook de linker kolom van BelRAI nieuws (5 december 2011)


Gelieve op BelRAI in de vrije invulvelden GEEN NAMEN OF ANDERE GEGEVENS DIE KUNNEN LEIDEN TOT DE IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN PERSOON TE NOTEREN!!! Om de privacy te waarborgen wordt dergelijke informatie uit de databestanden geweerd waardoor ook alle andere bijgaande tekst verloren gaat.

Voorbeelden van antwoorden die niet mogen worden genoteerd in de vrije invulvelden:

 • Vraag sectie A - Opmerkingen:

  Antwoord: “Zorgverlener kon mevrouw Berkens niet bereiken om de Zarit te bevragen.”
 • Vraag M2 - Sectie Geneesmiddelen:

  Antwoord: "Mevrouw Baetens heeft allergie voor penicilline."
 • Vraag sectie P - Relatie van cliënt met mantelzorger:

  Antwoorden: “De buurvrouw Marie ...”; “Ann, de schoonzus, ...”; “De drie dochters van mevrouw Janssens: Liesbet, Lucia en Marie, ..."

Nieuwe applicatie voor P3

De nieuwe applicatie voor Protocol 3 is beschikbaar. U kunt er de rijksregisternummers invoeren van Protocol 3-cliënten die niet in BelRAI zijn opgenomen.

De applicatie is bereikbaar via http://p3.belrai.org.

Weergave resultaten

In tegenstelling tot de interRAI-instrumenten (HC, LTCF, AC en PC) zijn de Economische vragenlijst, WHO-Quality of Life-8 en Zarit-12 burdenschaal in de eerste plaats bedoeld voor onderzoek. Om die reden worden er weinig resultaten weergegeven.

Vanaf maart 2012 zullen er wel op regelmatige basis resultaten kunnen worden gepresenteerd naar de betrokken projecten toe.

Economische vragenlijst (Eco) voor de bejaarde en de mantelzorger

De Economische vragenlijst(info) (Nieuw: 24/02/2015) wordt door een zorg- of hulpverlener - die de bejaarde regelmatig opvolgt - gedurende een interview met de bejaarde en zijn/haar meest betrokken mantelzorger afgenomen.

Het eerste deel van de vragenlijst heeft tot doel alle professionele diensten die de bejaarde vaak gebruikt, de eventueel noodzakelijke uitgaven en de wensen in verband met de woonplaats te inventariseren met het oog op het behoud van de thuissituatie.

Het tweede deel van de vragenlijst is voor de mantelzorger bestemd en heeft tot doel het werk van de mantelzorger die het meest betrokken is bij de zorg voor de bejaarde te beschrijven.

WHO-QoL-8

De WHO-Quality of Life-8(info) (Deutsche Fassung(info)) is een international gevalideerd instrument om de percepties van individuele cliënten met betrekking tot hun levenskwaliteit te meten.

De vragenlijst benadert de situatie van cliënten op het vlak van de fysische en de psychische gezondheid, de sociale relaties en de relatie met de omgeving in de laatste twee weken.

De vragen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a en 8b kunnen worden gescoord van 1 tot 5; de vragen 9 en 10 van 1 tot 5 en 8 (“weet het niet”). De antwoorden worden opgeteld (8 inbegrepen) waardoor men een score krijgt die ligt tussen 12 en 66.

Zarit-12 burdenschaal

De internationaal vaak gebruikte Zarit-12 burdenschaal(info) (Deutsche Fassung(info)) meet de subjectieve belasting die de meest betrokken mantelzorger ervaart bij de zorg voor een persoon.

De schaal bestaat uit 12 vragen. Op elke vraag kan de mantelzorger een score geven van 0 tot 4. Door de scores op te tellen krijgt men een zicht op de belasting (0-48) van de mantelzorger.


Gelieve voor de zorgprojecten van Protocol 3 de score van de EDMONTON FRAIL SCALE als volgt te interpreteren:
 • als de score ≥ 6 → beoordelingen opstarten
 • als de score < 6 → geen beoordelingen opstarten

Attachments

Economische vragenlijst_NL Protocol 3 2015_4.pdf Info on Economische vragenlijst_NL Protocol 3 2015_4.pdf 572712 bytes
FR 3ème 20120301.pdf Info on FR 3ème 20120301.pdf 206011 bytes
Qs-D.pdf Info on Qs-D.pdf 67035 bytes
WHOQOL-D.pdf Info on WHOQOL-D.pdf 51549 bytes
WHOQoL.pdf Info on WHOQoL.pdf 49945 bytes
ZBI-12-D.pdf Info on ZBI-12-D.pdf 14659 bytes
Zarit.pdf Info on Zarit.pdf 8032 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-74) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]