KATZ-schaal

De KATZ-schaal is een evaluatieschaal tot staving van de aanvraag om tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting.

Voor rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen gelden volgende categorieën van zorgenbehoevendheid

Op basis van het evaluatieschema worden de categorieën van zorgenbehoevendheid als volgt bepaald (een rechthebbende wordt als afhankelijk beschouwd als hij "3" of "4" scoort voor het desbetreffende criterium) :

 • categorie O : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:
  • fysiek volledig onafhankelijk en niet dement zijn;
 • categorie A : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:
  • fysiek afhankelijk zijn:
   • zij zijn afhankelijk om zich te wassen
   • en/of te kleden;
  • psychisch afhankelijk zijn :
   • zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte,
   • én zij zijn fysisch volledig onafhankelijk;
 • categorie B : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:
  • fysiek afhankelijk zijn :
   • zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden,
   • én zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of naar het toilet te gaan;
  • psychisch afhankelijk zijn :
   • zij zijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte,
   • én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden;
 • categorie C : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die :
  • fysiek afhankelijk zijn :
   • zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden,
   • én zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en naar het toilet te gaan,
   • én zij zijn afhankelijk wegens incontinentie en/of om te eten;
 • categorie C dement : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die :
  • psychisch afhankelijk zijn :
   • zij zijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte,
   • én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden,
   • én zij zijn afhankelijk wegens incontinentie,
   • én zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of om naar het toilet te gaan en/of om te eten.

Voor centra voor dagverzorging gelden volgende afhankelijkheidscriteria

Op basis van het evaluatieschema moet de rechthebbende beantwoorden aan de hierna vermelde afhankelijkheidscriteria :

 • ofwel is hij fysiek afhankelijk :
  • hij is afhankelijk om zich te wassen en te kleden,
  • én hij is afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of naar het toilet te gaan ;
 • ofwel is hij psychisch afhankelijk :
  • hij is gedesoriënteerd in tijd en ruimte,
  • én hij is afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden.Download de KATZ-schaal.

  Page Info My Prefs
This page (revision-32) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by NicolasGillain.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]