Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs Scale (CHESS)

De Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs Scale of Gezondheidsinstabiliteitsschaal is ontworpen om het individueel risico op een ernstige gezondheidsachteruitgang te identificeren. Als men als objectief heeft de problemen die gerelateerd zijn aan gezondheidsachteruitgang te verminderen kan deze zorgschaal ook worden gezien als een meting van noodzakelijk medisch ingrijpen. Een vermindering van het risico op een ernstige achteruitgang kan er voor zorgen dat de cliënt in een stabielere toestand terechtkomt die de levenskwaliteit kan handhaven, de levensverwachting kan verlengen en bepaalde ziektekosten kan vermijden.

De CHESS-schaal werd oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik in instellingen (LTCF) maar werd ook aangepast voor gebruik in de thuiszorgsector (HC). De berekening is gebaseerd op volgende items:

 • verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling),
 • ADL-toestand ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna),
 • overgeven,
 • perifeer oedeem,
 • dyspneu,
 • terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven,
 • gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen,
 • gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde,
 • de eetlust is afgenomen (in de laatste 30 dagen).

(C5, G6, J3n, J3u, J4, J7c, K2a, K2b, K5 bij Home Care; C5, G5, J3n, J3t, J4, J7c, K2a, K2b, K6 bij LTCF - de schaal is niet beschikbaar voor Acute Care en Palliative Care.)

De maat voor gezondheidsinstabiliteit wordt weergegeven op een schaal van 0 tot 5:

 • 0 = stabiele gezondheid
 • 1 = milde instabiliteit van de gezondheid
 • 2 = matige instabiliteit van de gezondheid
 • 3 = hoge instabiliteit van de gezondheid
 • 4 = zeer hoge instabiliteit van de gezondheid
 • 5 = ernstige instabiliteit van de gezondheid

Hoe hoger de score, hoe hoger de kans op pijn, op gezondheidsproblemen, op hospitalisatie (medisch handelen), op stress bij zorgverleners of op overlijden.

  Page Info My Prefs
This page (revision-49) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]