Netwerk van de consortia in het BelRAI-project

Om de communicatie tussen de verschillende deelnemers in het BelRAI-project te vergemakkelijken kunnen hier contactgegevens ter beschikking worden gesteld. De leden van de consortia kunnen de publicatie aanvragen via helpdesk@belrai.org.

Consortium Kortrijk

Contacten Thuiszorg(info) (update van 09 mei 2011)

Contacten WZC & Ziekenhuizen(info) (update van 09 mei 2011)

Case symposium Kortrijk 22.03.2012(info) (Het downloaden kan enige tijd in beslag nemen)

Begeleidende tekst (scenario case symposium Kortrijk)(info)

Consortium Dendermonde

...

  Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]