Schematische voorstelling van de groepshiërarchie en het toegangsbeleid in BelRAI

Er wordt in dit voorbeeld een situatie geschetst met één hoofdgroep en twee subgroepen 1 & 2.

Zorgverlener B is groepsbeheerder van de hoofdgroep en heeft dus bepaald dat Zorgverlener A er lid van is en dat groepen 1 en 2 er subgroepen van zijn.
Bij het inbrengen van cliënt Jos in BelRAI en het daarmee samengaand ondertekenen van het “Informed Consent” kon Zorgverlener F als cliëntbeheerder van cliënt Jos aangesteld worden. Zorgverlener F heeft daarbij bepaald dat cliënt Jos lid is van subgroep 2.

De volgende personen in dit voorbeeld hebben toegang tot cliënt Jos:

  • Zorgverlener F omdat hij cliëntbeheerder is.
  • Zorgverlener D omdat hij lid is van dezelfde groep (subgroep 2).
  • Zorgverlener E omdat de cliëntbeheerder hem individuele toegang tot cliënt Jos heeft gegeven.

De volgende personen hebben geen toegang tot cliënt Jos:

  • Zorgverleners A en B (groepsbeheerder) omdat ze lid zijn van de hoofdgroep maar niet van subgroep 2.
  • Zorgverlener C omdat hij geen lid is van subgroep 2.
  • Zorgverlener G (groepsbeheerder) omdat hij geen lid is van subgroep 2.


Voorbeeldscenario

Jos is 80 geworden. Hij woont nog thuis, maar is momenteel in het ziekenhuis opgenomen voor een hartprobleem. Om voor de eerste keer voor hem een interRAI-beoordelingsinstrument te kunnen invullen, heeft de hoofdverpleegkundige van de afdeling Cardiologie op de BelRAI-website een “Informed Consent” afgehaald en afgedrukt. Hij heeft Jos uitgelegd wat ze met het beoordelingsinstrument willen doen en het “Informed Consent” overlopen, waarna Jos het ondertekend heeft. Jos kiest zijn huisarts als cliëntbeheerder.
De hoofdverpleegkundige maakt Jos aan als nieuwe cliënt in BelRAI en selecteert zijn huisarts als cliëntbeheerder. Hij stuurt het “Informed Consent” naar de huisarts en vraagt hem om Jos lid te maken van de groep Afdeling Cardiologie van zijn ziekenhuis.

De huisarts logt in het BelRAI-systeem in en klikt op “Mijn cliënten”. Hij ziet dat Jos er bij staat. Hij gaat naar de detailpagina van Jos en van daaruit gaat hij naar de groepsbeheerpagina (lidmaatschap). Daar voegt hij Jos toe als lid van de afdeling Cardiologie van het Ziekenhuis Gasthuisberg.
Vanaf nu hebben de verpleger, de diëtist en de hoofdverpleegkundige van de afdeling Cardiologie toegang tot de gegevens van Jos in BelRAI. De hoofdverpleegkundige kan nu een nieuw interRAI-beoordelingsinstrument starten voor Jos en die laten invullen door de zorgverleners die bij het zorgproces van Jos betrokken zijn.

Na 2 weken mag Jos het ziekenhuis verlaten, maar hij moet nog tweemaal per week door een thuisverpleegkundige worden verzorgd gedurende twee maanden. Op het einde van deze periode moet zijn thuisverpleegkundige, die bij Thuiszorg Leuven werkt, een interRAI-beoordelingsinstrument voor hem invullen. Om dit te kunnen doen vraagt hij aan de huisarts van Jos om Jos lid te maken van de groep Thuiszorg Leuven. Daardoor heeft de thuisverpleegkundige toegang tot de gegevens van Jos in het BelRAI-systeem.

  Page Info My Prefs
This page (revision-29) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]