Belangrijke mededeling vanwege het ...


Directoraat-Generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen

Cel Chronische, Ouderen - en Palliatieve zorgen

29-02-2008

Ter attentie van de equipes van de rust- en verzorgingstehuizen die deelnemen aan het project BelRAI 2007-2008Betreft: "HAALBAARHEIDSSTUDIE VAN DE RAI-METHODE & BelRAI-WEBAPPLICATIE"

Geachte,

Wij stellen vast dat er vanuit het terrein vragen rijzen met betrekking tot het gebruik van de BelRAI-webapplicatie in het kader van de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Een analyse van de situatie wijst uit dat er belangrijke maatregelen genomen werden om een aanvaardbaar niveau van veilig beheer van de patiëntengegevens voor dit onderzoeksproject te bekomen.

Toch kan de beveiliging van de patiëntengegevens nog verbeterd worden. Een oplossing wordt uitgewerkt om de toegang tot de gegevens strenger te beveiligen in vergelijking met het huidig systeem van login en paswoord.

Rekening houdend met de soort zorgverstrekker en zijn rol binnen het zorgteam, zal de toegang tot de gegevens van een welbepaalde patiënt eenduidiger bepaald worden. Hiermee zal men ook beter tegemoetkomen aan de deontologische bepalingen waaraan de verschillende zorgverstrekkers zich actueel dienen te houden.

Wij hebben dan ook besloten om het invoeren van gegevens via de BelRAI-site tijdelijk op te schorten. Dit wil niet zeggen dat de ondersteuning van de werking rond het gebruik van het RAI-instrument alsook de haalbaarheidsstudie van de RAI-methode worden opgezegd, integendeel! Er zal echter voortaan enkel een papieren versie van het RAI-instrument (MDS) dienen gebruikt te worden.

Een recente evaluatie van BelRAI heeft aangetoond dat er belangrijke vorderingen werden gemaakt met betrekking tot de stabiliteit van de webapplicatie. Uw opmerkingen geven echter ook aan dat de gebruiksvriendelijkheid van de webapplicatie op meerdere punten nog kan verbeterd worden. We hebben derhalve de intentie om tijdens de periode dat de gegevensinvoer gestopt wordt de BelRAI-webapplicatie verder uit te werken om:

  • a. het vlot gebruik van de CAP’s toe te laten
  • b. de gebruiksvriendelijkheid in het algemeen te verhogen door het verder verzamelen van uw suggesties op dit gebied.

De registratieactiviteiten op de website worden stilgelegd, maar de "testsite BelRAI" blijft toegankelijk voor educatieve en testdoeleinden.

Wij hopen na deze "niet elektronische fase" u een instrument ter beschikking te kunnen stellen dat niet alleen gebruiksvriendelijker is, maar ook aan alle vereisten van de regelgeving op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voldoet, dit ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg ten bate van de patiënten.

U bent een belangrijke partner in dit gebeuren en wij blijven natuurlijk geïnteresseerd in uw reacties en suggesties.

Vriendelijke groeten,

Christiaan DECOSTER
Directeur Generaal


Contact: Muriel Quinet
32 (2) 524.85.78
muriel.quinet@health.fgov.be

Attachments

  Page Info My Prefs
This page (revision-68) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]