Opleidingen Protocol 3-project

Veel documenten worden hier in PDF (Portable Document Format) beschikbaar gesteld. Indien u nog niet beschikt over Adobe Reader,
download hier dan eerst de recentste versie.


Ter ondersteuning van de P3-opleidingen worden hieronder verschillende documenten ter beschikking gesteld.

Interne vorming

Gelieve bij het plannen van een interne vorming het document "Aanvraag opleiding" van eHealth in te vullen en per e-mail terug te sturen naar sophie.vandevreken@ehealth.fgov.be 
of per post t.a.v. Sophie Van de Vreken, eHealth-platform Service Management, Sint-Pieterssteenweg 375, 1040 Brussel.

Met die informatie wordt gepoogd om op de vormingsdag de onderhoudswerken aan de BelRAI-webapplicatie of aan de toegangspoort te vermijden.

Screeningsinstrument: de Edmonton Frail Scale

Download(info) de Edmonton Frail Scale.


Gelieve voor de zorgprojecten van Protocol 3 de score van de EDMONTON FRAIL SCALE als volgt te interpreteren:
  • als de score ≥ 6 → beoordelingen opstarten
  • als de score < 6 → geen beoordelingen opstarten

BelRAI-beoordelingsinstrument P3

Download(info) de presentatie over het BelRAI-beoordelingsinstrument P3.

Beveiliging en de privacy P3

Download de presentatie over de beveiliging en de privacy P3.

Stappenplan voor het aanmaken van een nieuwe cliënt en een vragenlijst in BelRAI P3

Download(info) het stappenplan voor het aanmaken van een nieuwe cliënt en een vragenlijst in BelRAI P3.

Beoordeling en de beoordelingsverantwoordelijke P3

Download(info) de presentatie over de beoordeling en beoordelingsverantwoordelijke P3.

Beoordelingsinstrumenten P3

Download(info) de presentatie over de beoordelingsinstrumenten P3.

Output van het BelRAI-instrument P3

Download(info) de presentatie over de output van het BelRAI-instrument P3.

Quiz P3

Download(info) de vragen.

Download(info) de antwoorden.

Het wijzigen van de uiterste invuldatum door de beoordelingsverantwoordelijke

Het overnemen van antwoorden - Update van 25 oktober 2011

Het samenstellen van een beoordeling door de beoordelingsverantwoordelijke - Update van 25 oktober 2011

  Page Info My Prefs
This page (revision-55) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]