This is version 125. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Zorgschalen (Scales)

Op de RAI-gegevens is in de loop van de jaren veel onderzoek gedaan. Een belangrijk deel van dat onderzoek heeft zich gericht op het zoeken naar samenvattende en samenhangende berekeningen van cliëntkarakteristieken. Dit soort berekeningen in de vorm van (zorg)schalen is in het onderzoek naar zorgproblemen bij ouderen altijd heel belangrijk geweest. Internationaal betreft dat vooral bekende maten als de Barthel-index, de Mini Mental State Examination, de GDS, enzovoort.

Bij interRAI zijn zorgschalen (of beknopte beoordelingen van een cliënt over een bepaalde periode) ontwikkeld die goed overeenkomen met deze bekende schalen en soms zelfs beter zijn. Het is een belangrijk voordeel van het betrekken van deze schalen vanuit de interRAI-beoordelingsinstrumenten dat niet nog eens extra gegevens hoeven te worden verzameld, dat de uitkomsten voor alle cliënten bekend zijn (en niet alleen voor een specifieke onderzoeksgroep), door de tijd heen altijd beschikbaar zijn en dat cliëntengroepen ermee gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken.

Het is duidelijk dat de schalen alleen kunnen worden berekend als alle daartoe bestemde items (triggers, net als bij de CAP's) van de interRAI-beoordelingsinstrumenten zorgvuldig werden ingevuld in BelRAI. Deze items zijn hieronder terug te vinden bij de respectievelijke zorgschalen.
Voorlopig worden alleen de vetgedrukte schalen in BelRAI gegenereerd.

Een overzicht van zorgschalen en een beknopte weergave van resultaten vindt u bij de Downloads.Andere schalen:


Sommige documenten worden hier in PDF (Portable Document Format) beschikbaar gesteld. Indien u nog niet beschikt over Adobe Reader,
download hier dan eerst de recentste versie.

Attachments

Adobe.jpg Info on Adobe.jpg 1869 bytes
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]