DECUBITUS: CAP-triggers

Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de Decubitus-CAP in BelRAI te kunnen genereren.

Home Care Items
G2g Toilettransfer
G2i Beweeglijkheid in bed
H1 Urinecontinentie
H2 Urineopvangsysteem
L1 Doorligwonde met hoogste ernstgraad
L2 Eerder een doorligwonde gehad
L3 Ulcus cruris
N2k Wondzorg

LTCFItems
G1g Toilettransfer
G1i Beweeglijkheid in bed
H1 Urinecontinentie
H2 Urineopvangsysteem
L1 Doorligwonde met hoogste ernstgraad
L2 Eerder een doorligwonde gehad
L3 Ulcus cruris
O2k Wondzorg


DECUBITUS PREVENTIE: CAP-triggers

Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de Decubitus Preventie-CAP in BelRAI te kunnen genereren.

Acute Care Items
G1d_opname Toilettransfer
G1f_opname Beweeglijkheid in bed
H2_opname Urineopvangsysteem
L1_opname Doorligwonde met hoogste ernstgraad
L2_opname Eerder een doorligwonde gehad
ADLH_opname ADL Hierarchy scale


DECUBITUS: BEHANDELING: CAP-triggers

Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de Decubitus Behandeling-CAP in BelRAI te kunnen genereren.

Acute Care Items
L1_opname Doorligwonde met hoogste ernstgraad

  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]