This is version 34. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

BelRAI Screener 2.0

De BelRAI-Screener voor kwetsbare personen thuis of in een instelling om te bepalen wie nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling in België, versie 1.0 van 20013-09-19.

Klik hier voor meer informatie over de aanleiding en doelstelling van de BelRAI Screener.

Hieronder wordt een overzicht van de 5 verschillende modules weergegeven (klik op de " Links " voor meer uitgebreide informatie).

De BelRAI Screener genereert volgende resultaten:

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 15:48 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]