BelRAI Screener

Nood aan een volledige BelRAI-beoordeling?

  • Wanneer de totaalscore minstens 13 is EN de som van de modules cognitie, psychische problemen en gedragsproblemen is minstens 5:
    • Het is aan te raden dat voor deze persoon een volledige BelRAI-beoordeling wordt opgestart. Deze persoon heeft immers complexe problemen die best multidisciplinair worden aangepakt.
  • Wanneer de totaalscore minder dan 13 is OF de som van de modules cognitie, psychische problemen en gedragsproblemen is minder dan 5:
    • In principe hoeft voor deze persoon op dit moment geen volledige BelRAI-beoordeling te worden opgestart. Het staat u uiteraard vrij dat wel te doen op basis van uw eigen professioneel en klinisch oordeel of dat van uw collega’s.
  Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 17:28 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]