BelRAI SCREENER NL

Wat is de aanleiding tot de BelRAI Screener?

Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat niet alle ouderen in de woonzorg die professionele zorg ontvangen, ook nood hebben aan een volledig BelRAI-beoordeling. Wanneer de zorgnood bijvoorbeeld weinig complex is en/of er weinig verschillende zorgverleners bij die zorg betrokken zijn, dan kan een volledige BelRAI-beoordeling ‘overshooting’ zijn.

Daarnaast stelt men vast dat het belangrijk is dat de administratieve (over)last in de zorg wordt verminderd. Dit kan onder meer door het integreren van verschillende instrumenten. Wanneer bijvoorbeeld in Vlaanderen het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden rechtstreeks uit BelRAI kan worden berekend, hoeft geen extra instrument meer ingevuld te worden.

Wat is het doel van de BelRAI Screener?

  1. Bepalen welke personen nood hebben aan een volledige BelRAI-beoordeling
  2. Andere doeleinden worden vastgelegd door de deelstaten. Bijvoorbeeld in Vlaanderen wordt met de BelRAI screener bepaald of een persoon al dan niet recht heeft op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

  Page Info My Prefs
This page (revision-40) last changed on 15:33 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]