BelRAI Screener

Totaalscore

De totaalscore op de BelRAI Screener is een getal tussen 0 en 30. Dit getal is de som van de scores op de vijf modules (IADL, ADL, cognitie, psychische problemen en gedragsproblemen).

De maximale score per module bedraagt telkens 6 punten.

Hoe hoger de totaalscore op de BelRAI Screener, hoe meer problemen de persoon heeft.

Als de persoon op meerdere modules scores heeft, dan neemt ook de complexiteit van de zorg toe.

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 17:26 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]