E2. Eerder een doorligwonde gehad

Bedoeling:

Het vastleggen van eerder opgetreden doorligwonden.

Definitie:

Een voorgeschiedenis van een letsel dat veroorzaakt is door aanhoudende druk. Doorligwonden komen meestal voor op beenderige uitsteeksels en worden geordend volgens de graad van geobserveerde weefselbeschadiging.

Proces:

Vraag de cliënt of hij/zij ooit een doorligwonde gehad heeft die nu genezen is. Kijk het cliëntdossier na (ook ontslagbrieven uit het ziekenhuis), eerdere zorgplannen, enzovoort. Vraag indien nodig een familielid of vroegere zorgverlener naar de toestand van de huid van de cliënt.

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]