Overzicht LTCF hiërarchische klinische classificatie (van hoge naar lage zorgzwaarte) in 7 zorgzwaarte hoofdgroepen

1. Revalidatie

Kwalificatie van cliënten in subcategorieën die voortvloeit uit een combinatie van criteria op gebied van kinesitherapie (O3a), ergotherapie (O3b) en logopedie (O3c) en de intensiteit van uitvoering per week. Deze categorieën worden verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index [1].

 • Ultra hoog intensieve multidisciplinaire revalidatie:
  • 720+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 5+ dagen: één bepaalde therapie ontvangen EN
  • 3+ dagen: tweede soort therapie ontvangen
 • Zeer hoog intensieve revalidatie:
  • 500+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 5+ dagen: één bepaalde therapie ontvangen
 • Hoog intensieve revalidatie:
  • 325+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 5+ dagen: één bepaalde therapie ontvangen
 • Gemiddeld intensieve revalidatie:
  • 150+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 5+ dagen: combinatie van verschillende therapieën ontvangen
 • Laag intensieve revalidatie:
  • 45+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 3+ dagen: combinatie van verschillende therapieën ontvangen

2. Uitgebreid verpleegkundige zorg

Cliënten die voldoen aan één van de volgende criteria en met een ADL-index van minstens 7 (cliënten die voldoen aan één van de criteria voor "Uitgebreid verpleegkundige zorg maar met een ADL-index van 6 of minder kwalificeren zich voor de categorie "Speciale Zorg"):

 • Voedselinname via buikwand of parenteraal (K3=7 of 8)
 • Infuusmedicatie (O2d=2 of 3)
 • Aspiratie (O2g=2 of 3)
 • Tracheostomazorg (O2=2 of 3)
 • Ventilatie of respiratie (O2j=2 of 3)

3. Speciale zorg

Cliënten die voldoen aan één van de volgende criteria en met een ADL-index van minstens 7 (inclusief de cliënten die voldoen aan één van de criteria voor "Uitgebreid verpleegkundige zorg maar met een ADL-index van 6 of minder). Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index [1].

 • Doorligwonde (L1= graad 3 of 4) EN wisselhoudingsprogramma (O2p=2 of 3)
 • Sondevoeding (K3=6 of 5 INCLUSIEF parenterale/enterale voeding) EN afasie (J3j=2 of 3 of 4)
 • Ernstige huidproblemen (L4=1) of skin tears/snijwonden (L5=1) EN wondzorg (O2k=2 of 3)
 • Ademhalingstherapie (O3d2=7)
 • Cerebral palsy (I1v=1 of 2 of 3) EN ADL-score van 10 of meer
 • Koorts (J3r=2 of 3 of 4) EN braken (J3n=2 of 3 of 4) of gewichtsverlies (K2a=1) of sondevoeding (K3=6 of 5 INCLUSIEF parenterale/enterale voeding) of longontsteking (I1r=1 of 2 of 3) of gedehydrateerd (K2b=1)
 • Multiple sclerosis (I1f=1 of 2 of 3) EN ADL-score van 10 of meer
 • Quadriplegie (I1i1 of 2 of 3) EN ADL-score van 10 of meer
 • Bestraling (O2f=2 of 3)

4. Klinisch complexe zorg

Cliënten die voldoen aan één van de volgende criteria (inclusief de cliënten die voldoen aan één van de criteria voor "Speciale zorg" maar met een ADL-index van 6 of minder). Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index [1]. De tertiaire differentiëring gebeurt op basis van de Depression Scale.

 • Sondevoeding (K3=6 of 5 INCLUSIEF parenterale/enterale voeding)
 • Coma (C1=5) EN meestal in slaap (M3=1 of 2 of 3) EN ADL-afhankelijk bij toilettransfer (G1g=6 of 8), toiletgebruik (G1h=6 of 8), beweeglijkheid in bed (G1i=6 of 8) en eten (G1j=6 of 8)
 • Septicemie (I1w=1 of 2 of 3)
 • Gedehydrateerd (K2b=1)
 • Hemiplegie (I1e=1 of 2 of 3) and ADL-score van 10 of meer
 • Bloeding in het gastro-intestinaal of genito-urinair kanaal (J3s=2 of 3 of 4)
 • Longontsteking (I1r=1 of 2 of 3)
 • Terminaal stadium van ziekte (J7c=1)
 • Chemotherapie (O2a=2 of 3)
 • Dialyse (O2b=2 of 3)
 • Gewijzigde doktersvoorschriften (O6) op 4 of meer dagen EN doktersbezoeken (O5) op 1 of meer dagen
 • Gewijzigde doktersvoorschriften (O6) op 2 of meer dagen EN doktersbezoeken (O5) op 2 of meer dagen
 • Diabetes mellitus (I1u=1 of 2 of 3) EN gewijzigde doktersvoorschriften (O6) op 2 of meer dagen
 • Transfusie (O2i=2 of 3)
 • Zuurstoftherapie (O2e=2 of 3)
 • Voetproblemen die het lopen beperken of verhinderen (L7=2 of 3)

5. Cognitieve stoornis

Cliënten die voldoen aan een score van 3 of meer op de Cognitive Performance Scale en met een ADL-index van 4-10 (= exclusie van cliënten met een hoge ADL-index). Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index [1].

6. Gedragsproblemen

Cliënten die voldoen aan één van de volgende criteria en met een ADL-index van 4-10 (= exclusie van cliënten met een hoge ADL-index). Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index [1].

 • Ronddolen (E3a=2 of 3)
 • Verbaal geweld (E3b=2 of 3)
 • Lichamelijk geweld (E3c=2 of 3)
 • Sociaal ongepast of storend gedrag (E3d=2 of 3)
 • Ongepast openbaar seksueel gedrag (E3e=2 of 3)
 • Verzet zich tegen zorg (E3f=2 of 3)
 • Wanen (J3h=2 of 3 of 4)
 • Hallucinaties (J3i=2 of 3 of 4 )

7. Lichamelijke beperkingen

Cliënten die niet kunnen worden gekwalificeerd in de vorige categorieën inclusief degenen die voldoen aan de criteria van de categorieën "Cognitieve stoornis" en "Gedragsproblemen" maar met een ADL-index hoger dan 10. Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index [1].[#1] ADL-index

De ADL-index wordt gebruikt voor het differentiëren van de klinische categorieën (uitgezonderd de categorie "Uitgebreid verpleegkundige zorg" waar dit niet effectief bleek). De ADL-index heeft een bereik van 4 (volledig onafhankelijk) tot 18 en gebruikt volgende items:

 • Toilettransfer (G1g)
 • Toiletgebruik (G1h)
 • Beweeglijkheid in bed (G1i)
 • Eten (G1j)

Voor "Toilettransfer", "Toiletgebruik" en "Beweeglijkheid in bed" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; de scores 3 en 4 blijven respectievelijk 3 en 4; de scores 5, 6 en 8 worden 5. Voor "Eten" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; score 3 wordt 2; scores 4, 5, 6 en 8 worden 3 (inbegrepen K3 (Manier van voedselinname) met score 5, 6, 7 en 8, K4 (Parenterale of enterale inname) met score 3).

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]