RUG III LTCF Uitgebreid verpleegkundige zorg (SE)

Cliënten die voldoen aan minstens één van de volgende criteria en met een ADL-index [1] van minstens 7 (cliënten die voldoen aan één van de criteria voor "Uitgebreid verpleegkundige zorg maar met een ADL-index van 6 of minder kwalificeren zich voor de categorie "Speciale Zorg"):

  • Voedselinname via buikwand of parenteraal (K3=7 of 8)
  • Infuusmedicatie (O2d=2 of 3)
  • Aspiratie (O2g=2 of 3)
  • Tracheostomazorg (O2=2 of 3)
  • Ventilatie of respiratie (O2j=2 of 3)


Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van kwalificaties van de categorieën Speciale zorg (SS), Klinisch complexe zorg (C) en Cognitieve stoornis (I) en de aanwezigheid van Voedselinname via buikwand of parenteraal (K3= 8) en Infuusmedicatie (O2d=2 of 3).[#1] ADL-index

De ADL-index wordt gebruikt voor het differentiëren van de klinische categorieën (uitgezonderd de categorie "Uitgebreid verpleegkundige zorg" waar dit niet effectief bleek). De ADL-index heeft een bereik van 4 (volledig onafhankelijk) tot 18 en gebruikt volgende items:

  • Toilettransfer (G1g)
  • Toiletgebruik (G1h)
  • Beweeglijkheid in bed (G1i)
  • Eten (G1j)

Voor "Toilettransfer", "Toiletgebruik" en "Beweeglijkheid in bed" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; de scores 3 en 4 blijven respectievelijk 3 en 4; de scores 5, 6 en 8 worden 5. Voor "Eten" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; score 3 wordt 2; scores 4, 5, 6 en 8 worden 3 (inbegrepen K3 (Manier van voedselinname) met score 5, 6, 7 en 8, K4 (Parenterale of enterale inname) met score 3).

Terug Resource Utilization Groups III (RUG III) LTCF

  Page Info My Prefs
This page (revision-16) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]