RUG III LTCF Revalidatie (R)

Kwalificatie van cliënten in subcategorieën die voortvloeit uit een combinatie van criteria op gebied van kinesitherapie (O3a), ergotherapie (O3b) en logopedie (O3c) en de intensiteit van uitvoering per week.

 • Ultra hoog intensieve multidisciplinaire revalidatie:
  • 720+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 5+ dagen: één bepaalde therapie ontvangen EN
  • 3+ dagen: tweede soort therapie ontvangen
 • Zeer hoog intensieve revalidatie:
  • 500+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 5+ dagen: één bepaalde therapie ontvangen
 • Hoog intensieve revalidatie:
  • 325+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 5+ dagen: één bepaalde therapie ontvangen
 • Gemiddeld intensieve revalidatie:
  • 150+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 5+ dagen: combinatie van verschillende therapieën ontvangen
 • Laag intensieve revalidatie:
  • 45+ minuten: combinatie van verschillende therapieën ontvangen EN
  • 3+ dagen: combinatie van verschillende therapieën ontvangen


Deze categorieën worden verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index [1].[#1] ADL-index

De ADL-index wordt gebruikt voor het differentiëren van de klinische categorieën (uitgezonderd de categorie "Uitgebreid verpleegkundige zorg" waar dit niet effectief bleek). De ADL-index heeft een bereik van 4 (volledig onafhankelijk) tot 18 en gebruikt volgende items:

 • Toilettransfer (G1g)
 • Toiletgebruik (G1h)
 • Beweeglijkheid in bed (G1i)
 • Eten (G1j)

Voor "Toilettransfer", "Toiletgebruik" en "Beweeglijkheid in bed" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; de scores 3 en 4 blijven respectievelijk 3 en 4; de scores 5, 6 en 8 worden 5. Voor "Eten" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; score 3 wordt 2; scores 4, 5, 6 en 8 worden 3 (inbegrepen K3 (Manier van voedselinname) met score 5, 6, 7 en 8, K4 (Parenterale of enterale inname) met score 3).

Terug Resource Utilization Groups III (RUG III) LTCF

  Page Info My Prefs
This page (revision-19) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]