RUG III LTCF Speciale zorg (SS)

Cliënten die voldoen aan minstens één van de volgende criteria en met een ADL-index [1] van minstens 7 (inclusief de cliënten die voldoen aan één van de criteria voor "Uitgebreid verpleegkundige zorg" maar met een ADL-index van 6 of minder).

 • Doorligwonde (L1= graad 3 of 4) EN wisselhoudingsprogramma (O2p=2 of 3)
 • Sondevoeding (K3=6 of 5 INCLUSIEF parenterale/enterale voeding) EN afasie (J3j=2 of 3 of 4)
 • Ernstige huidproblemen (L4=1) of skin tears/snijwonden (L5=1) EN wondzorg (O2k=2 of 3)
 • Ademhalingstherapie (O3d2=7)
 • Cerebral palsy (I1v=1 of 2 of 3) EN ADL-score van 10 of meer
 • Koorts (J3r=2 of 3 of 4) EN braken (J3n=2 of 3 of 4) of gewichtsverlies (K2a=1) of sondevoeding (K3=6 of 5 INCLUSIEF *parenterale/enterale voeding) of longontsteking (I1r=1 of 2 of 3) of gedehydrateerd (K2b=1)
 • Multiple sclerosis (I1f=1 of 2 of 3) EN ADL-score van 10 of meer
 • Quadriplegie (I1i1 of 2 of 3) EN ADL-score van 10 of meer
 • Bestraling (O2f=2 of 3)


Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index .[#1] ADL-index

De ADL-index wordt gebruikt voor het differentiëren van de klinische categorieën (uitgezonderd de categorie "Uitgebreid verpleegkundige zorg" waar dit niet effectief bleek). De ADL-index heeft een bereik van 4 (volledig onafhankelijk) tot 18 en gebruikt volgende items:

 • Toilettransfer (G1g)
 • Toiletgebruik (G1h)
 • Beweeglijkheid in bed (G1i)
 • Eten (G1j)

Voor "Toilettransfer", "Toiletgebruik" en "Beweeglijkheid in bed" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; de scores 3 en 4 blijven respectievelijk 3 en 4; de scores 5, 6 en 8 worden 5. Voor "Eten" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; score 3 wordt 2; scores 4, 5, 6 en 8 worden 3 (inbegrepen K3 (Manier van voedselinname) met score 5, 6, 7 en 8, K4 (Parenterale of enterale inname) met score 3).

Terug Resource Utilization Groups III (RUG III) LTCF

  Page Info My Prefs
This page (revision-14) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]