PC SECTIE G. COMMUNICATIE EN GEZICHTSVERMOGEN

Moeilijkheden in de communicatie met anderen kunnen een persoon isoleren en het voor hem/haar moeilijk maken om informatie te geven over zijn/haar fysieke en psychologische toestand of kunnen interfereren met het begrijpen van instructies. De omvang van deze problemen zou bepaald moeten worden en het verminderen van de impact zou een vroeg doel moeten zijn van elk zorgplan.

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]