G2. Begrip- Anderen kunnen begrijpen

Bedoeling:

Het beschrijven van het vermogen om verbale informatie te begrijpen of deze nu mondeling, schriftelijk, aan de hand van gebarentaal of in braille gecommuniceerd wordt. Dit item meet niet alleen het vermogen van de cliënt om boodschappen te horen maar ook het vermogen om taal te verwerken en te begrijpen.

Definitie:

Het vermogen om de inhoud van woorden (of van gebaren) op eender welke manier te begrijpen. Het omvat ook het gebruik van een hoorapparaat, indien nodig. Dit item moet echter niet testen of het probleem te maken heeft met het begrijpen van een bepaalde taal, bv. wanneer de moedertaal van de cliënt een andere taal is dan de taal die gewoonlijk door anderen wordt gebruikt.

Proces:

Ga met de cliënt om. Raadpleeg de familie of andere zorgverleners indien mogelijk.

Codering:

  • 0. Begrijpt - Begrijpt duidelijk de boodschap(pen) van de spreker en toont dat aan de hand van woorden, acties of gedrag.
  • 1. Begrijpt gewoonlijk - Mist een deel of de bedoeling van de boodschap MAAR begrijpt het meeste van het gesprek. De cliënt kan nu en dan moeite hebben om de informatie in te passen maar laat over het algemeen door middel van woorden of daden zien de boodschap te hebben begrepen.
  • 2. Begrijpt vaak - Mist een deel of de bedoeling van de boodschap MAAR kan mits herhaling of uitleg het gesprek vaak begrijpen.
  • 3. Begrijpt soms - Toont herhaaldelijk moeite te hebben met het begrijpen van informatie en reageert slechts goed op eenvoudige en directe vragen of aanwijzingen.
  • 4. Begrijpt zelden of nooit - Toont een zeer beperkte capaciteit om communicatie te begrijpen, of de beoordelaar heeft moeite om te bepalen of de cliënt boodschappen begrijpt, gebaseerd op verbale en non-verbale responsen. Afwisselend kan de cliënt geluid horen maar begrijpt hij of zij begrijpt de boodschap niet

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]