G1. Uiting- Zichzelf duidelijk maken

Bedoeling:

Het vermogen van de cliënt registreren om informatie verbaal of non-verbaal te communiceren gedurende de laatste 3 dagen.

Definitie:

De mogelijkheid om informatie verbaal of non-verbaal te communiceren, al of niet aan de hand van communicatiehulpmiddelen. Dit betreft het uiten of communiceren van verzoeken, behoeften, meningen, urgente problemen en sociale conversatie door praten, schrijven, gebarentaal of een combinatie van deze (ook het gebruik van een woordenbord of toetsenbord). Gebreken in de mogelijkheid om zichzelf duidelijk te maken (expressieve communicatieproblemen) kunnen een verminderd stemvolume, moeilijkheden in het produceren van geluid, of moeilijkheden met het vinden van de de juiste woorden en zinnen omvatten.

Proces:

Maak contact met de cliënt. Observeer en luister naar zijn of haar pogingen om met u te communiceren. Als de cliënt communicatiehulpmiddelen heeft, moedig het gebruik daarvan aan. Observeer de omgang met anderen in verschillende settings (bv. één-op-één, in groep) en in verschillende omstandigheden (bv. als men kalm is of als men opgewonden is). Informeer u bij de verantwoordelijke ziekenverzorgende en andere directe zorgverleners uit alle diensten, bij de familie en de logopedist (als die er is). Bij dit item gaat het niet om verschillen in het begrijpen van taal, zoals bijvoorbeeld een Swahili-sprekende cliënt in een Belgische instelling.

Codering:

  • 0. Wordt begrepen - Uit ideeën zonder moeite.
  • 1. Wordt gewoonlijk begrepen - Moeite met het vinden van woorden of afmaken van gedachten MAAR als de nodige tijd gegeven wordt, kan hij/zij zichzelf zonder veel hulp verstaanbaar maken.
  • 2. Wordt vaak begrepen - Moeite met het vinden van woorden of afmaken van gedachten EN hulp gewoonlijk nodig.
  • 3. Wordt soms begrepen - Vaardigheid beperkt tot het uitvoeren van concrete verzoeken (bv. eten, drinken, slapen, toiletgang, pijn).
  • 4. Wordt zelden of nooit begrepen - Verstaanbaarheid is hoogstens beperkt tot de interpretatie van individuele specifieke geluiden of lichaamstaal (bv. het aangeven van pijn of de behoefte om naar het toilet te gaan).
  Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]