G4. Zicht

Bedoeling:

Het evalueren van het gezichtsvermogen van de cliënt en de beperkingen ervan bij adequate verlichting en gebruikmakend van eender welk visueel hulpmiddel (bril, vergrootglas) gedurende de laatste drie dagen.

Definities:

Gezichtsvermogen bij voldoende licht - Kunnen zien bij adequate verlichting en gebruikmakend van een visueel hulpmiddel.

Adequate verlichting - Verlichting die voldoende comfortabel is voor een persoon met een normaal gezichtsvermogen.

Proces:

Vraag aan de cliënt (of een familielid) en directe zorgverleners (indien mogelijk uit alle diensten) of de cliënt krantenletters, menukaarten, wenskaarten, enz. kan lezen. Ga de nauwkeurigheid van uw bevindingen na door aan de cliënt te vragen om naar gewone letters in een boek of krant te kijken met behulp van eender welk visueel hulpmiddel dat de cliënt normaliter gebruikt om dichtbij te zien (bv. bril, vergrootglas). Vraag dan aan de cliënt om hardop te lezen, beginnend met de krantenkoppen en eindigend met de kleinste lettertjes.

Wees erop bedacht dat sommige cliënten analfabeet zijn of niet in staat zijn om Nederlands te lezen. Vraag in dat geval aan de cliënt om afzonderlijke letters van verschillende grootte, getallen op de kalender of paginanummers hardop te lezen of onderdelen van plaatjes te benoemen. Als de cliënt niet kan communiceren of uw aanwijzingen kan opvolgen om zijn of haar gezichtsvermogen te bepalen, observeer dan de oogbewegingen om te zien of de ogen bewegen en voorwerpen lijken te volgen. Dit zijn weliswaar ruwe metingen van de gezichtsscherpte, maar ze kunnen u helpen om te bepalen of de cliënt enig gezichtsvermogen heeft.

Codering:

  • 0. Voldoende - Ziet details, kan ook normale letters in kranten of boeken lezen
  • 1. Minimale moeite - Kan in kranten of boeken alleen grote letters lezen (bv. krantenkoppen)
  • 2. Matige moeite - Beperkt gezichtsvermogen; kan geen krantenkoppen lezen, kan wel voorwerpen herkennen.
  • 3. Ernstige moeite- Niet zeker of de voorwerpen worden herkend, ogen lijken voorwerpen wel te kunnen volgen, zien alleen licht, kleuren of vormen.
  • 4. Blind

Voorbeeld voor zien:
  • Toen u mevrouw C. naar haar moeite met zien vroeg, zei ze dat ze altijd haar bril droeg en dan geen problemen had met lezen. Ze zat in een stoel de krant te lezen. Codeer “ 0”. Redenering: omdat mevrouw C. altijd een bril draagt, is de beoordeling dat ze zonder problemen kan zien wanneer ze wordt gevraagd een regel uit de krant te lezen. Dat betekent dat de glazen die ze heeft haar in staat stellen zonder moeite te zien.
  Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]