VALINCIDENTEN: CAP-triggers

Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de Valincidenten-CAP in BelRAI te kunnen genereren.

Home Care Items
J1 Valincidenten

LTCFItems
J1 Valincidenten

Palliative CareItems
C4 Valincidenten

Acute Care Items
J1_opname Valincidenten
E4a_opname Gezichtsvermogen
J3b_opname Evenwicht bij transitie
CPS_opname Cognitive Performance Scale

  Page Info My Prefs
This page (revision-14) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]