PC SECTIE F. COGNITIE

Het is belangrijk om het eigenlijke functioneren van de cliënt inzake herinneren, beslissingen nemen en de organisatie van dagdagelijkse zelfzorgactiviteiten te bepalen. Deze items zijn doorslaggevende factoren in vele zorgplanbesluiten; ze beïnvloeden de mate waarin een cliënt instructies en behandelingsregimes kan volgen en gepaste onafhankelijke beslissingen kan nemen. Lees verder

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]