F5. Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van gewoonlijk functioneren

Bedoeling:

Vaststellen of de cliënt een snelle en onverwachte achteruitgang heeft doorgemaakt in zijn of haar geestelijk functioneren, wat een indicator kan zijn voor een delirium.

Definitie:

Een snelle, onverwachte verandering in gedrag (bv. toegenomen rusteloosheid, lethargie, moeilijkheid om te wekken, veranderde waarneming van de omgeving).

Proces:

Vraag de cliënt of anderen die de cliënt kennen of er een plotse, onverwachte verandering is in het gedrag van de cliënt. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot een merkbaar toegenomen rusteloosheid, lethargie, moeilijkheid om te wekken, veranderde waarneming van de omgeving.

Codering:

Codeer 0 indien de symptomen aanwezig zijn, maar het beginpunt niet plots of onverwacht was.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]