F6. Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)

Bedoeling:

Het vastleggen van veranderingen in beslissingsbekwaamheid van de cliënt, vergeleken met de toestand van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen geleden). Zulke veranderingen kunnen permanent of tijdelijk zijn; hun oorzaken kunnen bekend (bv. een nieuw geneesmiddel tegen pijn of psychofarmaca) of onbekend zijn. Als de cliënt voor de eerste keer in de instelling opgenomen is, omvat dit item ook veranderingen in de periode van vóór de opname.

Definitie:

De cliënt vertoont een verandering in zijn of haar beslissingsbekwaamheid in vergelijking met 90 dagen geleden.

Proces:

Vraag of hij of zij een verschil heeft gemerkt in de mogelijkheid om beslissingen te nemen of vraag anderen die de client goed kennen om te bepalen of er een verschil is in vergelijking met 90 dagen geleden. Om te helpen zich de 90 dagen durende periode te herinneren, kan u aan de cliënt of aan anderen vragen om zich een gebeurtenis te herinneren die zich drie maanden geleden voordeed en het functioneren van de cliënt relateren aan die gebeurtenis. Bijvoorbeeld, als de cliënt drie maanden geleden een familielid bezocht heeft, vraag dan in hoeverre hij of zij tijdens dat bezoek in staat was om beslissingen te nemen.

Codering: Codeer voor de huidige beslissingsbekwaamheid van de client in vergelijking met 90 dagen geleden.

  • 0. Verbeterd
  • 1. Niet veranderd
  • 2. Verslechterd
  • 8. Niet zeker

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]