F2. Fluctuerend bewustzijnsniveau

Bedoeling:

Het registreren van de aanwezigheid van een fluctuerend bewustzijnsniveau

Definitie:

Afwisselende niveaus van bewustzijn, opgetreden gedurende de laatste 3 dagen (bvb fluctueert tussen niveaus van alertheid, slaperigheid en lethargie en moeilijkheid om te wekken).

Codering:

  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]