COGNITIEVERLIES: CAP-triggers

Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de Cognitieverlies-CAP in BelRAI te kunnen genereren.

Home Care Items
C3a Gemakkelijk afgeleid
C3b Episodes van onsamenhangend praten
C3c Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag
C4 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
C5 Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)
D1 Uiting - Zichzelf duidelijk maken
D2 Begrip – Anderen kunnen begrijpen
E1e Herhaaldelijk angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid)
E1h Herhaaldelijk zeggen dat er iets vreselijks zal gebeuren
E3a Ronddolen
E3c Lichamelijk lastigvallen
I1c Ziekte van Alzheimer
I1d Dementie anders dan de ziekte van Alzheimer
J7c Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven
R2 Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)
CPS Cognitive Performance Scale

LTCFItems
C3a Gemakkelijk afgeleid
C3b Episodes van onsamenhangend praten
C3c Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag
C4 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
C5 Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)
D1 Uiting - Zichzelf duidelijk maken
D2 Begrip – Anderen kunnen begrijpen
E1e Herhaaldelijk angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid)
E1h Herhaaldelijk zeggen dat er iets vreselijks zal gebeuren
E3a Ronddolen
E3c Lichamelijk lastigvallen
I1c Ziekte van Alzheimer
I1d Dementie anders dan de ziekte van Alzheimer
J7c Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven
CPS Cognitive Performance Scale

Acute Care Items
CPS_premorbide Cognitive Performance Scale
CPS_opname Cognitive Performance Scale

  Page Info My Prefs
This page (revision-16) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]