CAP-triggers

Bepaalde aspecten, subsets of deelverzamelingen van de interRAI-beoordelingsinstrumenten fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s.

Wanneer bepaalde items van het interRAI-beoordelingsinstrument (die als CAP-triggers fungeren) niet of onvolledig in BelRAI werden ingevuld zullen logischerwijze nadien bepaalde CAP's niet kunnen worden berekend (net als bij de zorgschalen).
Het is dus van het grootste belang om alle vragen zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.

Een PDF met een overzicht van alle CAP-triggers vindt u bij de Downloads.

Hieronder vindt u per CAP de triggers terug die bepalend zijn bij het genereren ervan (klik hieronder op " << " en nadien op de Links ).


Opmerking: "pc" voor de naam van de CAP impliceert "alleen voor palliatieve zorgen van toepassing".

Sommige documenten worden hier in PDF (Portable Document Format) beschikbaar gesteld. Indien u nog niet beschikt over Adobe Reader,
download hier dan eerst de recentste versie.

Attachments

Adobe.jpg Info on Adobe.jpg 1869 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-72) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]