PC SECTIE M. BEHANDELINGEN EN PROCEDURES

Deze sectie verstrekt een terugblik op het recent gebruik van diensten door de cliënt, inclusief de betrokken formele zorg en de ontvangen of geplande behandelingen en programma’s tijdens de laatste 3 dagen. Een overzicht van het huidige gebruik kan nuttig zijn bij de evaluatie en de planning van de zorg.

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]