M2. Deskundige zorgen door / onder supervisie van gediplomeerde zorgverleners

Bedoeling:

Het registreren van het aantal minuten die formele zorgverleners besteden aan het verlenen van zorg of het zorgmanagement in de laatste 7 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien deze minder dan 7 dagen geleden plaatsvond).

Definitie:

De zorg of het zorgmanagement omvat de onmiddellijke diensten die aan de persoon verleend worden (zowel ADL als IADL), het beheer van de ontvangen zorg (bv. medicatieschema’s opstellen, planning van toekomstige noden) en het verschaffen van therapeutische zorg door eender welke formele voorziening of zorgverlener. In een instelling worden de vier eerste vormen van zorg meestal niet verleend; in dit geval geeft u aan dat ze niet voorzien worden.
  • a. Gezins- en bejaardenhulp – Voorziet praktische ADL-ondersteuning en eenvoudige monitoring (bloeddruk nemen).
  • b. Thuisverpleegkundige – Gediplomeerde en geregistreerde verpleegkundigen die instaan voor beoordeling en complexe of invasieve interventies (behandelingen waarvoor vakkennis vereist is), vorming en doorverwijzing.
  • c. Poetshulp – Omvat IADL-ondersteuning, meestal in de vorm van huishoudelijk werk, boodschappen doen en het klaarmaken van maaltijden.
  • d. Maaltijden – Klaargemaakte maaltijden worden bezorgd aan de cliënt voor onmiddellijk of later gebruik, bv. “Meals on wheels”.
  • e. Kinesitherapie — Therapie gegeven door / of onder supervisie van een gediplomeerde fysiotherapeut. Een fysiotherapeut in opleiding kan de therapie ook geven maar kan geen anderen superviseren.
  • f. Ergotherapie - Therapie gegeven door / onder supervisie van een gediplomeerd ergotherapeut. Een ergotherapeut in opleiding kan de therapie ook geven maar kan geen anderen superviseren.
  • g. Logopedie en audiologie – Therapie gegeven door een gediplomeerd logopedist/audioloog. De therapie kan het volgende inhouden: beoordeling van slikken of het gehoor, sliktherapie, spraaktherapie, communicatietherapie, voorzien van hulpmiddelen om te horen en vorming.
  • h. Psychotherapie - Therapie gegeven door een gediplomeerd beroepsbeoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg, zoals een psychiater, een psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige of psychiatrisch maatschappelijk werker.

Proces:

Wanneer de persoon thuis verzorgd wordt, vraag dan aan de persoon naar de mantelzorger(s) die betrokken is bij de zorg, vraag ook naar de aard van de relatie en de hoeveelheid tijd die er besteed wordt aan het verlenen van zorg en zorgmanagement. Contacteer indien mogelijk de voorzieningen die de zorg verlenen of beheren om de antwoorden te verifiëren. Raadpleeg logboeken die de cliënt in huis heeft en bekijk documentatie, indien beschikbaar. Wanneer de cliënt in een voorziening verblijft, kunnen de cliënt, de zorgverleners en het cliëntdossier informatie verschaffen over de verstrekte therapieën. Selecteer de beste categorie voor het type van ondersteuning dat voorzien wordt. Codeer niet dubbel.

Codering:

Codeer het aantal dagen in kolom A (maximum=7) en het aantal minuten in kolom B.

  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]