M1. Ontvangen of geplande behandelingen en programma’s in de laatste 3 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 3 dagen geleden)

Bedoeling:

Een overzicht geven van alle behandelingen of procedures die de cliënt ontving tijdens de laatste 3 dagen of sinds de opname tot het programma indien minder dan 30 dagen, of behandelingen die opgestart zullen worden in de volgende drie dagen.

Definitie:

 • a. Regime voor de darmwerking - Een gepland programma om incontinentie of constipatie vast te stellen en te behandelen.
 • b. Chemotherapie - Behandeling van een ziekte (meestal kanker) met farmacologische middelen die interfereren met de groei van cellen.
 • c. Complementaire niet-medicamenteuze pijntherapie – Dit item omvat meditatie, yoga, andere types van massage, muziek en TENS.
 • d. Informatieve gesprekken met cliënt of familie
 • e. Infuusmedicatie – Oplossingen, medicatie of chemotherapie, toegediend op intraveneuze wijze.
 • f. Dieetconsultatie – Een consultatie met een geregistreerde diëtist om informatie en counseling te bieden voor problemen die te maken hebben met de voedingstoestand van de cliënt.
 • g. Zuurstoftherapie – Het continu of met tussenpozen toedienen van zuurstof.
 • h. Palliatieve sedatie – De behandeling van hardnekkige pijnsymptomen via sedatie wanneer het niet mogelijk is om de pijn op een andere manier te verlichten. Sedatie van een persoon die weldra zal overlijden is gepaste palliatieve zorg.
 • i. Pastorale diensten – Pastorale counseling (bv. counseling met een religieuze of spirituele ondergrond); mogelijk maken dat de cliënt kan deelnemen aan religieuze of spirituele praktijken, sacramenten of ceremonieën (bv. eucharistieviering, seider), gebed of meditatie; bezoek regelen van geestelijke leiders uit de gemeenschap; religieus of spiritueel leesmateriaal voorzien.
 • j. Zelfregulerende pijnmedicatie (PCA-pomp) – Het zelf toedienen van pijnmedicatie (intraveneus, onderhuids of epiduraal) via een gecomputeriseerde pomp.
 • k. Bestraling – Alle vormen van bestralingstherapie met inbegrip van het plaatsen en monitoren van een stralingsbronimplantaat.
 • l. Aspiratie – Het mechanisch verwijderen van uitscheidingen of andere zaken uit het luchtwegstelsel via de mond, de neus of via een tracheotomie.
 • m. Tracheostomazorg – Het proces om een schone en functionerende tracheotomie te behouden. Dit houdt in: het beoordelen van de omliggende huid, de bekleding van de tracheotomietube vervangen, de binnenste canule schoonmaken en vervangen, monitoren van de druk en de tracheotomietube beveiligen.
 • n. Wisselhouding/herpositioneringsprogramma – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt gekeerd is, zorgt de zorgverlener ervoor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig geplaatst zijn dat er zo min mogelijk pijn ervaren wordt en dat het functioneren bevorderd wordt.
 • o. Ventilatie of respiratie —Omvat elk type elektrisch of pneumatisch aangedreven apparaat dat de ademhaling ondersteunt.
 • p. Wondzorg – Omvat elke interventie voor het behandelen of beschermen van gelijk welk type wond – bv. schoonmaken, uitspoelen van de wonde, het aanbrengen van zalf, het aanleggen van alle soorten verbanden, het verwijderen van hechtingen, weken of gebruik van warmte.

Proces:

Geef een overzicht van de behandelingen en procedures die de cliënt krijgt of die gepland zijn. Deze informatie kan verkregen worden door het bekijken van het cliëntdossier of via het bevragen van de cliënt of familieleden, indien nodig.

Codering:

 • 0. Niet opgedragen EN kwam niet voor
 • 1. Opgedragen, niet uitgevoerd
 • 2. Op 1-2 van de laatste 3 dagen
 • 3. Dagelijks in de laatste 3 dagen
 • 8. Kwam niet voor, weigering van aangeboden behandeling
  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]