This is version 3. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

PC SECTIE I. PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

Levensvervulling en spirituele zaken zijn belangrijke onderdelen van elke beoordeling van een cliënt die palliatieve zorg ontvangt. Het beoordelen van deze gebieden is niet om de adequaatheid van levensvervulling of betrokkenheid in spirituele of religieuze activiteiten te evalueren, maar eerder om bezorgdheden te identificeren die belangrijk zijn vanuit het perspectief van de cliënt of zijn familie.

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]