PC SECTIE I. PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

Levensvervulling en spirituele zaken zijn belangrijke onderdelen van elke beoordeling van een cliënt die palliatieve zorg ontvangt. Deze aspecten worden niet beoordeeld om de adequaatheid van levensvervulling of betrokkenheid in spirituele of religieuze activiteiten te evalueren, maar eerder om bezorgdheden te identificeren die belangrijk zijn vanuit het perspectief van de cliënt of zijn familie.

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]