I1. Levensvervulling

Bedoeling:

In dit item wordt de cliënt zijn of haar inzet om betrokken te zijn in levensvervulling beoordeeld. Het item behandelt een brede variëteit aan factoren, zoals praktische regelingen (bv. testament, begrafenis) en de psychologische reactie van de cliënt op zijn/haar levensfase.

Definitie:

  • a. Heeft het gevoel dat alle noodzakelijke financiële, juridische en andere formele verantwoordelijkheden in orde gebracht zijn - De cliënt heeft zoveel als hij of zij noodzakelijk acht, afgewerkt om tegemoet te komen aan praktische zaken die te maken hebben met financiën, het testament, de aanwijzing van een uitvoerder van het testament of een gevolmachtigde voor het maken van beslissingen op vlak van gezondheidszorg, het aanwijzen van een verzorger voor personen ten laste, enz.
  • b. Heeft het gevoel vooruitgang te boeken betreffende het vervullen van persoonlijke doelen - De cliënt heeft gebieden in zijn leven geïdentificeerd waar momenteel aandacht aan besteed wordt met de bedoeling deze op te lossen voor het overlijden. Het gaat hier over alle gebieden die de persoon belangrijk vindt, zoals het plannen van de begrafenisdienst, een plaats vinden voor persoonlijke spullen, adoptie van een huisdier regelen, zich verzoenen met vrienden of verwanten van wie hij vervreemd is.
  • c. Aanvaarding van de situatie - De cliënt heeft vrede genomen met zijn/haar terminale of palliatieve prognose.
  • d. Heeft innerlijke krachten die ondersteund kunnen worden - De cliënt, familieleden of formele zorgverleners hebben bij de cliënt innerlijke krachten herkend die aangemoedigd en gevoed kunnen worden. Bijvoorbeeld, voor sommige mensen kan een diep beleefd geloof een bron van kracht zijn.
  • e. Consistente positieve ingesteldheid - De cliënt heeft een persoonlijkheid die hem/haar helpt een positieve ingesteldheid te bewaren, zelfs wanneer hij/zij ernstige problemen en symptomen ervaart of functies verliest. Bijvoorbeeld, een persoon met een consistente positieve ingesteldheid is in staat om zich te richten op zijn sterktes, om zo realistisch naar bereikbare medische of persoonlijke doelen te werken en om zijn/haar leven en relaties met anderen te waarderen.

Proces:

Praat met de cliënt, familie en vrienden in een vertrouwelijke, comfortabele omgeving. Vraag aan de cliënt om persoonlijke zorgen te bespreken van eender welke aard. Hoe gaat de cliënt om met de situatie en hoe biedt de familie het hoofd aan de situatie? Wees sensitief voor de gevoelens van de cliënt tijdens het bespreken van deze persoonlijke zaken. Het is extra belangrijk om zich bewust te zijn van culturele factoren die de verwachtingen van de cliënt of familie in verband met overlijden en sterven kunnen beïnvloeden. Een gesprek met formele zorgverleners kan ook belangrijke informatie opleveren om de items in deze sectie te beoordelen.

Codering:

Codeer voor elk item. Indien de cliënt niet in staat is of niet bereid is deze zaken te bespreken, of als op het moment van de beoordeling het niet gepast is om te spreken over acceptatie van de situatie en vooruitgang boeken in onafgewerkte zaken, codeer als 0.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]