This is version 3. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Fysieke fixatie Clinical Assessment Protocol (CAP) = 2

De informatie over deze CAP-code wordt opgesplitst in drie delen:

I. Betekenis:

De betekenis van code 2 bij de Fysieke fixatie-CAP.

II. Probleemstelling:

Omschrijving, situering en probleemstelling.

III. Richtlijnen:

De stappen die achtereenvolgens dienen ondernomen te worden (overzichtsschema en uitwerking per stap).

Deze informatie kan u uitprinten. De mogelijkheid bestaat om door te linken naar bijkomende literatuur.Attachments

CAPfysfixatie_2.pdf Info on CAPfysfixatie_2.pdf 637463 bytes
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]