Bronnen en aanvullende literatuur

  • InterRAI CAP’s Gebruikershandboek:
    • Everyone Wins! Quality Care Without Restraints, The Independent Production Fund, in association with Toby Levine Communications, Inc., New York, New York, 1995.
    • Tideiksaar, Rein, PA-C, Ph.D., Preventing Falls, Avoiding Restraints. Untie the Elderly newsletter. September, 1998, 10(2).
    • Untie the elderly, The Kendal Corporation, PO Box 100, Kennett Square, PA 19348. www.ute.kendal.org.
  • Williams CC, Burger SG, Murphy K. (1997) Restraint Reduction. In (Eds): Morris JN, Lipsitz LA, Murphy K, Belleville-Taylor P. Quality Care in the Nursing Home. Maryland: Mosby Lifeline.
  • Milisen K, Vanderberghe J, Sabbe M, et al. Richtlijn betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen ter beveiliging van de cliënt in de UZLeuven. Tijdschr. Voor Geneeskunde 2006; 62 (23): 1659 – 1663.
  • Gastmans C, Milisen K. Het gebruik van fysieke fixatie bij ouderen: een zorg-ethische aanpak. Tijdschr. Voor Geneeskunde 2006; 62 (23): 1650 – 1658.

  Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]