This is version 31. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

FYSIEKE FIXATIE-CAP

Deze CAP identificeert cliënten die aan fysieke fixatie onderworpen worden. Het betreft “elke handeling of het gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet gemakkelijk kan worden verwijderd”, met inbegrip van passieve fixatie zoals stoelen die het afschuiven voorkomen (vb. geriatrische zetel). Lees verder

De Fysieke fixatie-CAP wordt geactiveerd (CAP code 1 of CAP code 2) wanneer de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt wordt door fixatiemateriaal. In het geval van "Fysieke fixatie-CAP code 0" wordt geen fixatiemateriaal gebruikt; toch is het uitermate belangrijk dat professionele zorgverleners weten dat een fixatie-arm beleid dient te worden nagestreefd door gebruik te maken van alternatieve middelen (negatieve outcomes bij gebruik van fixatiemateriaal!). Preventief werken is belangrijk en om dit te ondersteunen wordt hier ook de niet-gesignaleerde Fysieke fixatie-CAP (code 0) weergegeven.

Fysieke fixatie-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Attachments

Fysieke fixatie.pdf Info on Fysieke fixatie.pdf 170350 bytes
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]