This is version 3. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

FECALE INCONTINENTIE: CAP-triggers

In deze bijlage (PDF) leest u welke MDS-items u volledig moet invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.


FECALE INCONTINENTIE: CAP-triggers

Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de Fecale incontinentie-CAP in BelRAI te kunnen genereren.

Home Care Items
C1 Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
C3a Gemakkelijk afgeleid
C3b Episodes van onsamenhangend praten
C3c Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag
C4 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
G2h Toiletgebruik
G2i Beweeglijkheid in bed
G2j Eten
1G5b| De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren
H1 Urinecontinentie
H3 Stoelgangcontinentie
I1a Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)
I1r Longontsteking
R2 Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)

LTCFItems
C1 Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
C3a Gemakkelijk afgeleid
C3b Episodes van onsamenhangend praten
C3c Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag
C4 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
G1h Toiletgebruik
G1i Beweeglijkheid in bed
G1j Eten
G4b De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren
H1 Urinecontinentie
H3 Stoelgangcontinentie
I1a Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)
I1r Longontsteking

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]