This is version 5. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

URINE-INCONTINENTIE-CAP

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine. In de VS heeft ongeveer 15% van de ouderen die zelfstandig wonen een urine-incontinentieprobleem en is meer dan 50 % van de ouderen in een RVT af en toe, of op regelmatige basis urine-incontinent. Voor ouderen die zelfstandig wonen is een urine-incontinentieprobleem vaak één van de factoren die bijdraagt tot de beslissing om naar een voorziening voor beschermd wonen of een RVT te verhuizen. Lees verder

Home Care

HC Urine-incontinentie-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Long Term Care Facility

LTCF Urine-incontinentie-CAP(info) (doorlopende tekst)
Bronnen en aanvullende literatuur

Acute Care

Deze CAP wordt niet berekend voor de interRAI AC.

Attachments

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]