Zoekopdracht

De toegang tot gegevens en de acties die u kunt ondernemen in BelRAI zijn afhankelijk van uw rechten die verbonden zijn met uw rol, de status van een beoordeling en uw taak bij die beoordeling (vraagtypes, ...).

Bijvoorbeeld:

  • Selecteren:
    • Cliënten selecteren: selecteer uit alle cliënten die voor u toegankelijk zijn; dat is iedereen waarvan u beheerder bent, iedereen die tot uw groep(en) behoort of iedereen tot wie u individuele toegang heeft.
    • Zorgverleners selecteren: selecteer uit zorgverleners die deel uitmaken van de groep(en) waartoe u behoort. Individuele zorgverleners - die geen lid zijn van een groep - behoren daar niet bij.
  • Acties:
    • Alleen een cliëntbeheerder kan bepalen voor welke zorgverleners de gegevens van een cliënt toegankelijk zijn. Dit kan door de cliënt lid te maken van groepen - waarin bepaalde zorgverleners verenigd zijn - en/of door een zorgverlener individuele toegang te geven tot de gegevens van de cliënt. De cliëntbeheerder kan op elk moment de toegang van gebruikers aanpassen of ongedaan maken.
    • Alleen een groepsbeheerder kan andere zorgverleners lid of beheerder maken van hun groep waardoor die zorgverleners toegang krijgen tot de cliënten in die groep.

Lees hierover meer in de rubriek FAQ.

  Page Info My Prefs
This page (revision-29) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]