N. Geneesmiddelen

Cliënten in instellingen gebruiken vaak veel geneesmiddelen, vaak door meerdere artsen voorgeschreven. Dit, samen met een groot aantal vrij verkrijgbare geneesmiddelen om mogelijk velerlei symptomen aan te pakken, zorgen ervoor dat de cliënten in instellingen te maken krijgen met bijwerkingen, interacties tussen geneesmiddelen, ongeschikte of ineffectieve doseringen, of eenvoudigweg verkeerde geneesmiddelen.

Naar schatting 30% van alle geriatrische ziekenhuisopnamen is te wijten aan met medicatie gerelateerde problemen. Polyfarmacie is een deel van het probleem omdat ouderen een groot aantal geneesmiddelen gebruiken. Naar schatting krijgen cliënten in een instelling dagelijks gemiddeld drie tot acht geneesmiddelen. De gevaren van verkeerd medicatiegebruik nemen snel toe met het aantal voorgeschreven geneesmiddelen, vooral wanneer niet regelmatig en goed wordt gecontroleerd op het gebruik van voorgeschreven en gebruikte niet voorgeschreven medicatie. Zelfs zonder polyfarmacie worden veel geneesmiddelen bij ouderen op een andere manier door het lichaam opgenomen of hebben een ander effect waardoor zorgvuldige controle nodig is om er zeker van te zijn dat het juiste therapeutische effect wordt bereikt zonder ongewenste bijwerkingen. Ten slotte vergeten of weigeren cliënten in instellingen soms hun essentiële geneesmiddelen zodat het van het grootste belang is dat een compleet overzicht wordt gemaakt van alle geneesmiddelen die hen op dit moment zijn voorgeschreven.

  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]