This is version 3. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

K6. Evolutie van de eetlust (gedurende de afgelopen maanden)

Bedoeling:

Dit item fungeert als een vroege indicatie van toekomstig gewichtsverlies of dehydratatie en kan in dit opzicht de personen identificeren die een geïndividualiseerd voedingstoezicht nodig hebben.

Codering:

Codeer voor het beste antwoord.
  • 0. De eetlust is toegenomen
  • 1. De eetlust is ongewijzigd
  • 2. De eetlust is afgenomen
  • 3. Evolutie onbekend

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]