This is version 6. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

LTCF SECTIE C. COGNITIE

Het vaststellen van het zich herinneren van dingen door de cliënt, het samenhangend denken en het organiseren van de dagelijkse zelfzorg-activiteiten. Deze items zijn voor veel van de zorgplanbesluiten doorslaggevend. Lees verder
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]