This is version 2. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

B6. Postcode van de gebruikelijke woonomgeving

Definitie:

Gebruikelijke woonomgeving - Het permanent woonadres van de cliënt. Dit woonadres omvat de eigen woning of appartement, zorgflat, beschermde woonomgeving of aanleunwoning. Als een cliënt permanent in uw instelling is opgenomen dan is dat uiteraard zijn/haar gebruikelijke woonomgeving,

Proces:

Neem het opnamedossier en de verwijsdocumenten door. Bevraag de cliënt en zijn familieleden als het nodig is. Controleer de code bij de opnameadministratie.

Codering:

Vul één cijfer per hokje in, beginnend met het meest linkse hokje.

Voorbeelden:
  • De heer T. werd vanuit het plaatselijk ziekenhuis tijdelijk in het rust- en verzorgingstehuis opgenomen. Vóór zijn opname in het ziekenhuis woonde hij met zijn vrouw het hele jaar door in een chalet op een vakantiedomein in Bouillon. Vul de postcodecijfers in van Bouillon.
  • Mevrouw F. werd op de psychogeriatrische afdeling van het RVT opgenomen na drie jaar bij de familie van haar dochter in Antwerpen te hebben gewoond. Voordat ze bij haar dochter introk, woonde ze tot de dood van haar man vijftig jaar lang in Gent. Vul de postcodecijfers van de instelling in. Redenering: Haar nieuw permanent adres is de instelling.
  • Mevrouw Q. werd voor kortdurende revalidatie vanuit een psychiatrisch ziekenhuis in Gent opgenomen. Ze verbleef al 16 jaar in dit ziekenhuis. Voordien woonde mevrouw. Q. bij haar ouders in Deinze. Vul de postcodecijfers in van het ziekenhuis in Gent.
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]