This is version 12. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

RUG III LTCF Klinisch complexe zorg (C)

Cliënten die voldoen aan minstens één van de volgende criteria (inclusief de cliënten die voldoen aan één van de criteria voor "Speciale zorg" maar met een ADL-index [1] van 6 of minder).

 • Sondevoeding (K3=6 of 5 INCLUSIEF parenterale/enterale voeding)
 • Coma (C1=5) EN meestal in slaap (M3=1 of 2 of 3) EN ADL-afhankelijk bij toilettransfer (G1g=6 of 8), toiletgebruik (G1h=6 of 8), beweeglijkheid in bed (G1i=6 of 8) en eten (G1j=6 of 8)
 • Septicemie (I1w=1 of 2 of 3)
 • Gedehydrateerd (K2b=1)
 • Hemiplegie (I1e=1 of 2 of 3) and ADL-score van 10 of meer
 • Bloeding in het gastro-intestinaal of genito-urinair kanaal (J3s=2 of 3 of 4)
 • Longontsteking (I1r=1 of 2 of 3)
 • Terminaal stadium van ziekte (J7c=1)
 • Chemotherapie (O2a=2 of 3)
 • Dialyse (O2b=2 of 3)
 • Gewijzigde doktersvoorschriften (O6) op 4 of meer dagen EN doktersbezoeken (O5) op 1 of meer dagen
 • Gewijzigde doktersvoorschriften (O6) op 2 of meer dagen EN doktersbezoeken (O5) op 2 of meer dagen
 • Diabetes mellitus (I1u=1 of 2 of 3) EN gewijzigde doktersvoorschriften (O6) op 2 of meer dagen
 • Transfusie (O2i=2 of 3)
 • Zuurstoftherapie (O2e=2 of 3)
 • Voetproblemen die het lopen beperken of verhinderen (L7=2 of 3)


Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index .

De tertiaire differentiëring gebeurt op basis van de Depression Scale.

[#1] ADL-index

De ADL-index wordt gebruikt voor het differentiëren van de klinische categorieën (uitgezonderd de categorie "Uitgebreid verpleegkundige zorg" waar dit niet effectief bleek). De ADL-index heeft een bereik van 4 (volledig onafhankelijk) tot 18 en gebruikt volgende items:

 • Toilettransfer (G1g)
 • Toiletgebruik (G1h)
 • Beweeglijkheid in bed (G1i)
 • Eten (G1j)

Voor "Toilettransfer", "Toiletgebruik" en "Beweeglijkheid in bed" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; de scores 3 en 4 blijven respectievelijk 3 en 4; de scores 5, 6 en 8 worden 5. Voor "Eten" worden de scores 0, 1 en 2 geconverteerd naar 1; score 3 wordt 2; scores 4, 5, 6 en 8 worden 3 (inbegrepen K3 (Manier van voedselinname) met score 5, 6, 7 en 8, K4 (Parenterale of enterale inname) met score 3).

Terug Resource Utilization Groups III (RUG's III) LTCF

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]