This is version 131. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Downloads

Veel documenten worden hier in PDF (Portable Document Format) beschikbaar gesteld.
Indien u nog niet beschikt over Adobe Reader, download hier dan eerst de recentste versie.


HANDBOEKEN: Gebruikershandboeken bij het invullen van de interRAI-beoordelingsinstrumenten

Deze handboeken in PDF (Portable Document Format) komen tegemoet aan de behoeften van zowel de zorgverleners die ervaring hebben met de interRAI-beoordelingsinstrumenten als degenen die er pas mee beginnen te werken. Voor hen die ervaring hebben laten de handboeken zien wat veranderd is. Als de interRAI-beoordelingsinstrumenten nieuw zijn voor u, zullen ze waardevolle metgezellen zijn tijdens uw ontdekkingstocht. De handboeken werden na vertaling uit het Engels aangepast aan de Vlaamse settings.

InterRAI HC, LTCF, AC, PC, CMH, MH België

De pdf-versies van de handboeken betreffende het invullen van de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de thuiszorg (Home Care), de residentiële setting (Long Term Care Facilities), de acute zorgsetting (Acute Care), de palliatieve zorgsetting (Palliative Care) en de settings voor geestelijke gezondheidszorg (Community Mental Health en Mental Health) in België zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via onze helpdesk.

MDS Minimum Data Set

Een MDS, Minimum Data Set of interRAI-beoordelingsinstrument is een kernverzameling van screenings- en beoordelingselementen inclusief definities en coderingscategorieën die samen de fundering vormen van een gestructureerde (secties, items, ...) beoordeling. De beoordelingsinstrumenten (Home Care, LTCF, Acute Care, Palliative Care, Community Mental Health, Mental Health ) werden na vertaling uit het Engels aangepast aan de Vlaamse settings. Hoe een MDS of interRAI-beoordelingsinstrument moet worden ingevuld kunt u terugvinden in de handboeken (zie hierboven).

InterRAI HC, LTCF, AC, PC, CMH, MH België

De pdf-versies van de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de thuiszorg (Home Care), de residentiële setting (Long Term Care Facilities), de acute zorgsetting (Acute Care), de palliatieve zorgsetting (Palliative Care) en de settings voor geestelijke gezondheidszorg (Community Mental Health en Mental Health) in België zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via onze helpdesk.

De interRAI CLINICAL ASSESSMENT PROTOCOLS (CAP's)

Het gebruikershandboek van de interRAI Clinical Assessment Protocols (CAP's) werd na vertaling uit het Engels aangepast aan de specificiteiten van de Belgische zorgsectoren.

De pdf-versie van het gebruikershandboek betreffende de CAP's (2008) is voorlopig alleen verkrijgbaar via onze helpdesk.

Download(info) een overzicht van alle (HC en LTCF) CAP-triggers.

Download(info) een overzicht van alle mogelijke activeringscodes per CAP (HC en LTCF) zoals die in de BelRAI-webapplicatie bij de resultaten worden weergegeven.

Download(info) een samenvatting (Annex 14a) van de CAP's voor het voorbereiden van het HC-zorgplan (.pdf-versie).

Download(info) een samenvatting (Annex 14a) van de CAP's voor het voorbereiden van het HC-zorgplan (.doc-versie).

Download(info) een samenvatting (Annex 14b) van de CAP's voor het voorbereiden van het LTCF-zorgplan (.pdf-versie).

Download(info) een samenvatting (Annex 14b) van de CAP's voor het voorbereiden van het LTCF-zorgplan (.doc-versie).

ZORGSCHALEN

Download(info) een overzicht van zorgschalen (versie 14.05.2012).

Download(info) een beknopte weergave van mogelijke resultaten bij zorgschalen (versie 07.05.2012).

RUG's

Download(info) een overzicht van Resource Utilization Groups III (RUG III) LTCF.

BELRAI SCREENER (Nieuw)

Download(info) een pdf-versie van de BelRAI Screener.

INFORMED CONSENT

Tijdens het invullen van het cliëntprofiel in BelRAI moet de hieronder geïllustreerde verklaring worden aangevinkt. Dit is noodzakelijk om een nieuwe cliënt te kunnen inbrengen.

Download(info) een "Informed consent".

Download(info) een "Informed consent" m.b.t. interRAI Palliative Care.

Download(info) een "Informed consent" m.b.t. de BelRAI Screener.

Download(info) een "Informed consent" m.b.t. Protocol 3. (Nieuw 24/02/2015)

Download(info) een "Informed consent" m.b.t. de Controlegroep. (Nieuw 27/03/2015)


Deutsche Fassung:

Download(info) Einverständniserklärung des Patienten (auch für Protokoll 3).

Download(info) Formular Einverständniserklärung des Patienten (auch für Protokoll 3).

BEL-SCHAAL

Download(info) de BEL-schaal.

(Zie ook "Opleidingen")

KATZ-SCHAAL

Download(info) de KATZ-schaal.

EDMONTON FRAIL SCALE

Schaal voor het meten van kwetsbaarheid.

Download(info) de Edmonton Frail Scale.

(Zie ook "Opleidingen")


Deutsche Fassung:

Download(info) Edmonton Frail Scale.

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]